Βανίδης Γιάννης (1944 – )

βανίδης - vanidis

Γεννήθηκε στην Κοζάνη και από το 1969 ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτοδίδακτος ερασιτέχνης φωτογράφος. Πραγματοποίησε πέντε ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε ομαδικές. Δημοσίευσε δύο μονογραφίες για το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης. Υπήρξε επιμελητής ύλης του περιοδικού Φωτογραφία. Το 1979 ίδρυσε τη Φωτοθήκη Θεσσαλονίκης. Συνίδρυσε με τους Άρι Γεωργίου και Απόστολο Μαρούλη τον PARALLAXIS (Σύνδεσμο για την προώθηση της δημιουργικής φωτογραφίας το 1983) και οργάνωσαν τον πρώτο μήνα φωτογραφίας στην Ελλάδα το 1985. Δημιούργησαν το Ελληνικό Μουσείο Φωτογραφίας το 1987, πυρήνα του μετέπειτα Μ.Φ.Θ. Έχει εκδώσει το φωτογραφικό λεύκωμα Κάθετα Τοπία (2006).

 

http://vanidis.blogspot.gr/