Βουτσάς Βελισάριος (1950 – )

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Παρίσι. Συνεργάζεται με μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με εκδοτικούς οίκους για την έκδοση καταλόγων, λευκωμάτων και CD-ROM. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

www.velissarios.gr