Στουπιάδης Θεόφιλος (1966 – )

stu001A-stupiadis theofilos
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο ΤΕΙ φωτογραφίας στην Αθήνα. Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Δίδαξε φωτογραφία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Παρουσίασε τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φωτογραφίες του δημοσιεύτηκαν σε καταλόγους.

www.finephoto.gr