ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1987 Ιδρύεται με ιδιωτική πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη από τους Άρι Γεωργίου, Γιάννη Βανίδη, Απόστολο Μαρούλη, το Ελληνικό Μουσείο Φωτογραφίας. Δημιουργείται μια πρώτη φωτογραφική συλλογή, η οποία και αποτελεί τον πυρήνα για την ίδρυση ενός μελλοντικού Μουσείου Σύγχρονης Φωτογραφίας.

1988 Ιδρύεται από τον Άρι Γεωργίου η Photosynkyria, ετήσιο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο θεσμός κληροδοτείται στο μετέπειτα θεσμοθετημένο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης το 2000. Έως το 2006 το Διεθνές Φεστιβάλ πραγματοποιούνταν κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Απρίλιο, παρουσιάζοντας 30 εκθέσεις ετησίως. Το 2008 το φεστιβάλ μετεξελίσσεται σε PhotoBiennale, μετακυλίεται χρονικά την άνοιξη (Απρίλιο – Μάιο) και αλλάζει δομή και περιοδικότητα.

1995 Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη (Ο.Π.Π.Ε.Θ.1997) με στόχο την ίδρυση Μουσείου Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, προχωρά στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Γιώργο Κατσάγγελο.

1997 Θεσμοθετείται το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με το νόμο 2557/97. Το Μουσείο διοικείται από τον Διευθυντή, διορισμένο από τον Υπουργό Πολιτισμού με τετραετή θητεία και εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία.

1998 Με πρώτο διευθυντή τον Άρι Γεωργίου ξεκινά η συγκρότησή του.

2001 Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στεγάζεται στον πρώτο όροφο της Αποθήκης A’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και με ειδική ρύθμιση του Νόμου 2947/ 2001 διέπεται από νομικό καθεστώς διαχειριστικής, οικονομικής, λειτουργικής και οργανωτικής αυτοτέλειας.

2003 Διορίζεται διευθυντής ο Κωστής Αντωνιάδης.

2005 Αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Μουσείου ο Βαγγέλης Ιωακειμίδης.