Ορδόλης Κώστας

Ο Κώστας Ορδόλης φωτογραφίζει θέατρο περίπου είκοσι χρόνια, καλύπτοντας κάποιες από τις σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Μια περίοδο ασχολήθηκε με επιμέλεια φωτογραφικών εκδόσεων. Έχει εκδώσει πέντε φωτογραφικά λευκώματα και έχει εκθέσει τη δουλειά του στην Ελλάδα και κυρίως στην Ευρώπη. Έχει σπουδάσει οικονομικά στην Αθήνα και Μάρκετινγκ στον Καναδά και εργάζεται ως βοηθός διευθυντής πωλήσεων στη ΔΕΗ.