ΑΡΧΕΙΟ FRED BOISSONNAS (1858 – 1946)

Το Μ.Φ.Θ. είναι θεματοφύλακας του ελληνικού τμήματος του αρχείου των αδερφών Boissonnas.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται περίπου 13.000 αντικείμενα (φωτογραφικά αντικείμενα, εκτυπώσεις, γυάλινες πλάκες, αρνητικά, contact / βιβλία, ημερολόγια, αλληλογραφία) της περιόδου 1903-1935.

Βάσει σύμβασης παρακαταθήκης μεταξύ του ΟΠΕΠ και του Μ.Φ.Θ., το αρχείο του Fred Boissonnas φυλάσσεται σε χώρο ειδικά διαμορφωμένων συνθηκών (ψυχρός θάλαμος διατήρησης φωτογραφικού υλικού) στο εσωτερικό του Μουσείου. Μέρος του έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με άλλους φορείς, κυρίως με μοντέρνες αναπαραγωγές.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 1976/19-6-2012), το ελληνικό τμήμα του φωτογραφικού αρχείου μελών της οικογένειας Boissonnas, το οποίο φυλάσσεται στο Μ.Φ.Θ., χαρακτηρίσθηκε ως κινητό μνημείο.

Ο Fred Boissonnas γεννήθηκε στη Γενεύη. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη φωτογραφική τεχνική του αλλά και την εκτεταμένη φωτογράφιση του ελληνικού χώρου επί τριάντα περίπου έτη, μαζί με τον συνοδοιπόρο του Daniel Baud-Bovy, πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών της Γενεύης. Το έργο του, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα θεωρείται εν γένει πρωτοποριακό, αλλά και καθοριστικό για την εξέλιξη της ελληνικής φωτογραφίας κατά τον 20ό αιώνα.

Είσοδος στην Ψηφιακή Συλλογή