ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αν. Διευθύντρια: Μαρία Κοκορότσκου

MOMus-ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ 2019 (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 255/09.05.19)

Πρόεδρος
Γεώργιος Κατσάγγελος, Φωτογράφος, Καθηγητής / Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών / Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Μέλη
Ingo Dünnebier, Φωτογράφος
Ιωάννης Επαμεινώνδας, Αρχιτέκτονας, Διευθυντής / Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης / Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Άγγελος Ζυμάρας, Φωτογράφος
Πηνελόπη Πετσίνη, Φωτογράφος, Ιστορικός Τέχνης / μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας / Σχολή Πολιτικών Επιστημών / Πάντειο Πανεπιστήμιο