ΣΥΛΛΟΓΗ

Αρχεία – Συλλογές

Οι συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου αποτελούνται από περισσότερα από 100.000 φωτογραφικά αντικείμενα (φωτοστοιχεία – γυάλινες πλάκες – αρνητικά – διαφάνειες – εκτυπώσεις).

Τα αρχεία του καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1890-1980:
– Αρχείο Σωκράτη Ιορδανίδη (1912-1985):  13.726 αντικείμενα (αγορά)
– Αρχείο Δημήτρη Λέτσιου (1910-2008): 56.809 αντικείμενα (δωρεά)
– Αρχείο Γιάννη Στυλιανού (1941-1996): 3.100 αντικείμενα (δωρεά)
– Αρχείο Κώστα Μπαλάφα (1920-2011): 676 αντικείμενα (δωρεά)
– Αρχείο Nelly’s (1899-1998): 700 αντικείμενα (δωρεά Παράλλαξις)
– Αρχείο Fred Boissonnas (1858-1946):  12.500 αντικείμενα (το τμήμα του αρχείου που αφορά την Ελλάδα, για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Π., ΜΦΘ θεματοφύλακας)

Έλληνες Κλασικοί (Μοντέρνα περίοδος 1920-1960)
Μεμονωμένα έργα
– Τάκη Τλούπα:  26 αντικείμενα (δωρεά κληρονόμου)
– Σπύρου Μελετζή: 7 αντικείμενα (δωρεά δημιουργού)
– Θόδωρου Νικολέρη: 9 αντικείμενα (δωρεά Παράλλαξις)

«Μικρές» Συλλογές
– Νίκου Γκιουζέλη: 470 αντικείμενα (αγορά του ΟΠΠΕ’Θ ’97)
– Αθανάσιου Σαραφίδη: 94 αντικείμενα (αγορά)

Η συλλογή του ΜΦΘ αποτελείται από περισσότερα από 4.000 έργα 280 Ελλήνων και διεθνών δημιουργών, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του Μουσείου με τους ακόλουθους τρόπους:
α) από δωρεές, β) από αγορές, γ) από παραχωρήσεις κληρονόμων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, δ) από συμπαραγωγές του Μουσείου με τους ίδιους τους δημιουργούς ή άλλους φορείς, ε) ήταν το αποτέλεσμα φωτογραφικών αποστολών και αναθέσεων του ΜΦΘ σε δημιουργούς, στ) από εκθέσεις που ήταν εξολοκλήρου παραγωγές του Μ.Φ.Θ.
Καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1970 μέχρι σήμερα.