ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Έδρα: Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Ναυάρχου Βότση 3,
ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομική διεύθυνση:
c/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης
Βασ. Ηρακλείου 38
54101 Θεσσαλονίκη

Tηλ: 2310 566 716
Fax: 2310 566 717

E-mail
Διεύθυνση: director.photography@momus.gr
Διοίκηση: info.photography@momus.gr
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας: press@momus.gr
Υποδοχή-πωλητήριο: reception.photography@momus.gr