ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Έδρα: Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Ναυάρχου Βότση 3,
ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομική διεύθυνση:
c/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης
Βασ. Ηρακλείου 38
54101 Θεσσαλονίκη

Tηλ: 2310 566 716
Fax: 2310 566 717

E-mail
Διεύθυνση: dir.thmp@culture.gr
Διοίκηση: adm.thmp@culture.gr
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας: press.thmp@culture.gr
Εκπαιδευτικά προγράμματα: educ.thmp@culture.gr
Υποδοχή-πωλητήριο: info.thmp@culture.gr
Εργαστήριο φωτογραφικής συλλογής: lab.thmp@culture.gr