PHOTOGRAPHIC MISSIONS

Photographic Missions / 2006 – 2012

Alain Ceccaroli (2007 – 2008) Cathy Cunliffe (2006) Fouad Elkoury (2012) Alexandros Avramidis (2007) Pavlos Fysakis (2008) Athina Kazolea (2011) Demetris Koilalous (2011) Pavlos Kozalidis (2006) Yiorgos Kordakis (2011) Yiorgos Makkas (2009) Lia Nalmpantidou (2006) Achilleas Nassios (2006) Kamilo Nollas (2008) Manos Papadopoulos (2011) Paris Petridis (2011) Grigoris Siamidis (2006) Continue reading »