ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Φωτογραφικές Αποστολές / 2006 – 2012

Το ΜΦΘ ανέθεσε φωτογραφικές αποστολές στους:

– Alain Ceccaroli (2007 – 2008)

– Cathy Cunliffe (2006)

– Fouad Elkoury (2012)

– Αλέξανδρο Αβραμίδη (2007)

– Αθηνά Καζολέα (2011)

– Δημήτρη Κοιλαλού (2011)

– Παύλο Κοζαλίδη (2006)

– Γιώργο Κορδάκη (2011)

– Γιώργο Μάκκα (2009)

– Λία Ναλμπαντίδου (2006)

– Αχιλλέα Νάσσιο (2006)

– Καμίλο Νόλλα (2008)

– Μάνο Παπαδόπουλο (2011)

– Πάρι Πετρίδη (2011)

– Γρηγόρη Σιαμίδη (2006)

– Παύλο Φυσάκη (2008)

για συγκεκριμένη παραγωγή έργου.

Τα έργα που προέκυψαν από τις αποστολές αυτές αποτελούν μέρος της συλλογής του Μουσείου.