ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Philip Tsiaras. The Supereal, 1971 – 2009

Tsiaras
Επιμέλεια έκθεσης-έκδοσης: Βαγγέλης Ιωακειμίδης
Κείμενα (κατά σειρά παρουσίασης): Allan D.Coleman, Βαγγέλης Ιωακειμίδης, Andreas Bee, Συραγώ Τσιάρα

Έκδοση Μ.Φ.Θ., Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, Υποστήριξη Δήμος Θεσσαλονίκης-Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νεολαίας, Αττικό Μετρό Α.Ε., Ίδρυμα Ιωάννη Φ. Κωστοπούλου, στο πλαίσιο των 44ων Δημητρίων

Ελληνικά- Αγγλικά
177 σελίδες