ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σεμινάριο Φωτογραφίας: η φωτογραφική τέχνη στην αυγή του 21ου αιώνα / 3 – 4 Φεβρουαρίου 2007

Σεμινάριο φωτογραφίας

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης / Ξάνθη

Εισηγητές: Ηρακλής Παπαϊωάνου επιμελητής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Στέργιος Καράβατος υπεύθυνος παραγωγών, βοηθός επιμελητής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης