ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ανακοίνωση ΜΦΘ / 3 Μαϊου 2012

Μέρος της συλλογής φωτογραφικών έργων της σύγχρονης περιόδου υπέστη καταστροφή. Η αποκατάσταση της απώλειας κρίνεται εφικτή και γι’ αυτό το σκοπό το ΜΦΘ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την εποπτευόμενη αρχή του για την επίλυση του ζητήματος. Οι έχοντες σχέση με τη συλλογή θα ενημερωθούν εγγράφως μέσα στο επόμενο διάστημα. Μόλις υπάρξουν πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση.