ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Στιγμιότυπα – Time is not now / 2008

Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα περιήγησης μαθητών με τη βοήθεια φύλλων εργασίας στην αναδρομική έκθεση του Δημήτρη Σούλα ” Στιγμιότυπα” και στην αναδρομική έκθεση του Duane Michals “Time is not now” στο πλαίσιο της Photobiennale 2008.