ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Αχιλλέας Τηλέγραφος / 9 Μαΐου 2006

Συμμετοχή της Ελλάδας στη φωτογραφική έκθεση ‘Europeana – 25 regards sur l’Europe’ του Γραφείου της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 9 Μαΐου στο Παρίσι. Το ΜΦΘ ανέθεσε στο φωτογράφο Αχιλλέα Τηλέγραφο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.