ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Cathy Canliffe – Λία Ναλμπαντίδου / 2006

Η Cathy Canliffe και η Λία Ναλμπαντίδου φωτογραφίζουν για 24 ώρες το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τους ανθρώπους του στο πλαίσιο της έκθεσης ‘Salonique! Ça va? Ένας αιώνας, ένα σχολείο, μια αποστολή. Φωτογραφικές διαδρομές 1906-2006’.