ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Τέχνη ως Εργαλείο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον: παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το δάσος, δέντρο & την ανακύκλωση / 29 – 31 Μαΐου 2009

μεγένθυση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ /   Ίδρυμα Ευγενίδου ΑΘΗΝΑ

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου και τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής. Κεντρικοί στόχοι του συνεδρίου είναι: α) Να διερευνηθεί και να αναδειχθεί η σχέση μεταξύ της τέχνης και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, β) Να παρουσιαστούν επιλεγμένες συνδυαστικές παιδαγωγικές δραστηριότητες εστιασμένες στα αντικείμενα δάσος/δέντρο και ανακύκλωση. Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμμετέχει με Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Δράματος που επιμελήθηκε η μουσειολόγος και εκπαιδευτικός θεάτρου Μαρία Κοκορότσκου και αφορά την εκτροπή του Αχελώου όπως την αποτύπωσε στο φωτογραφικό του έργο ο Κώστας Μπαλάφας.