ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Νίκος Μάρκου. Τόπος. Πτυχές του Χώρου

14

5 Ιουνίου – 26 Ιουλίου 2009 / Cuenca, Ισπανία

Επιμέλεια έκθεσης: Βαγγέλης Ιωακειμίδης
Παραγωγή-Διοργάνωση: ΜΦΘ
Με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της PHotoEspana 2009 στην Cuenca.

Η έκθεση περιστρέφεται γύρω από την έννοια της αναζήτησης και επικεντρώνεται στα ταξίδια του Νίκου Μάρκου στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παρουσίαση της Ελλάδας με τα συνηθισμένα στερεότυπα. Συναντούμε τοπία – φυσικά και αστικά – που αποκαλύπτουν τη μοναδικότητα της χώρας και τη διαφορετικότητα της ως προς την ίδια της την εικόνα αλλά και ως προς το ευρωπαϊκό στοιχείο. Αλλά περισσότερο απ’ όλα, σ’ αυτές τις έγχρωμες εικόνες φτάνουμε σ’ έναν «Τόπο» σύνθετης απλότητας: όλες οι εικόνες εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές, αλλά έχοντας κατανοήσει το ρόλο της λεπτομέρειας που είναι ενσωματωμένη στο σύνολο των έργων, μας δίνεται η δυνατότητα των πολλαπλών αναγνώσεων και η πρόσβαση σε έναν τόπο, όπου οι αποχρώσεις ανασυνθέτουν το νόημα ξανά και ξανά.