ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση ΜΦΘ / 22 Φεβρουαρίου 2013

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, συνεπές σε προηγούμενες ανακοινώσεις του σχετικά με την εκδήλωση πυρκαγιάς στους εξειδικευμένους χώρους (θάλαμοι ειδικών συνθηκών) της πιστοποιημένης με ISO εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου» στη Σίνδο (02/05/2012), όπου φυλασσόταν μέρος των εκθέσεων και των συλλογών φωτογραφικών έργων του, ανακοινώνει τα εξής:

– Το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκδόθηκε στα τέλη Αυγούστου 2012. Ωστόσο, μετά την παρέλευση εννέα μηνών, η διαδικασία χαρακτηρισμού του συμβάντος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας – χωρίς η εκτίμηση αυτή να είναι απόλυτη – μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 13 μήνες. Η οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού του συμβάντος είναι σημαντική ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας αλλά και για τον ίδιο τον φορέα, καθώς ο χαρακτηρισμός αυτός είναι απαραίτητος πριν η εταιρεία «Ορφεύς Βεϊνόγλου» και η ασφαλιστική εταιρεία αναλάβουν τις όποιες δεσμεύσεις τους ως προς την απόδοση της ασφαλιστικής αξίας.

– Το συμβάν της πυρκαγιάς, καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες που ακολούθησαν, επέβαλαν όλο αυτό το διάστημα τον χειρισμό του με σοβαρότητα, διαφάνεια, διακριτικότητα και υπευθυνότητα από το ΜΦΘ, καθώς οι ανακρίβειες, οι γενικεύσεις και οι βεβιασμένες αποφάσεις πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, μπορεί να οδηγήσουν μόνο σε σύγχυση και σε επισφαλή συμπεράσματα.

– Το ΜΦΘ, πιστό στη δέσμευση του, εργάστηκε αδιάλειπτα και εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες επανασύστασης της συλλογής έτσι ώστε, όπου αυτό είναι εφικτό, να γίνει η αναπαραγωγή των έργων. Παράλληλα, το ΜΦΘ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ταυτοποίησης των έργων στα μέσα Φεβρουαρίου 2013.

Με βάση τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός του συμβάντος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, το Μουσείο Φωτογραφίας θα ενημερώσει ξεχωριστά κάθε δημιουργό, κληρονόμο ή εμπλεκόμενο φορέα για την κατάσταση των έργων της συλλογής, με χρονικό ορίζοντα η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι.

Επίσης, θα διοργανώσει Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να προχωρήσει σε αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την επανασύσταση της συλλογής.