ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Έργο Επανασύστασης: Γενική Ενημέρωση / 17 Σεπτεμβρίου 2013

To ΜΦΘ διοργάνωσε:

 • Συνέντευξη Τύπου στον χώρο του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στην Αποθήκη Α’ στο Λιμάνι (Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 13/09/2013)
 • Ημερίδα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Αθήνα, Σάββατο 14/09/2013),στο αντικείμενο των οποίων συμπεριλαμβάνονταν η επανασύσταση μέρους της σύγχρονης συλλογής του ΜΦΘ.

  Σημείωση:
  Στις δύο εκδηλώσεις – οι οποίες απευθύνονταν σε δημιουργούς και εκπροσώπους των ΜΜΕ και φορέων –  ήταν παρών ο Διευθυντής του Musée de la Photographie, Charleroi  κ. Xavier Canonne.

Στάδια που προηγήθηκαν:

 • Ταυτοποίηση έργων
 • Ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών
 • Ολοκλήρωση μέρους διαδικασιών από αρμόδιες αρχές
 • Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων

Στάδια που αναμένεται να ακολουθήσουν:

 • Ολοκλήρωση διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές (χαρακτηρισμός του πορίσματος από την αρμόδια Εισαγγελία)
 • Απόδοση ασφαλιστικής αξίας
 • Συνεργασία του ΜΦΘ με το Musée de la Photographie, Charleroi και άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο την επανασύσταση μέρους της συλλογής σε εκτιμώμενο ποσοστό 95%, σε χρονικό ορίζοντα 2 ετών.
 • Δρομολόγηση συναντήσεων με δημιουργούς. Επιθυμητό αποτέλεσμα των συναντήσεων είναι και η συμμετοχή τους στο έργο της επανασύστασης.
 • Επανα-υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Σε προσεχείς αναρτήσεις, θα γίνει και αναλυτικότερη προσέγγιση σε στάδια της διαδικασίας, σε ζητήματα που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες και θα επιχειρείται η τακτική ενημέρωση για εξελίξεις, προκλήσεις και επιτυχίες του έργου.