ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Έργο Επανασύστασης: Αριθμητικά Στοιχεία Συλλογής και Αρχείων ΜΦΘ / 17 Σεπτεμβρίου 2013

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής και ταυτοποίησης των έργων παρουσιάστηκαν στη Συνέντευξη Τύπου στο χώρο του ΜΦΘ στις 13/9 και στην Ημερίδα διοργάνωσης του ΜΦΘ, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα στις 14/9, και έχουν ως εξής:

apografi

Αναλυτικά:

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης έχει 9 αρχεία (1890-1980), τα οποία αποτελούνται από 88.385 φωτογραφικά αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στον χώρο του Μουσείου, στην Αποθήκη Α’ στο Λιμάνι.

Η σύγχρονη συλλογή (1970-2012) του Μουσείου περιλαμβάνει 5.232 έργα από 280 δημιουργούς (186 Έλληνες και 94 διεθνείς).

Από αυτά,  3.338 έργα (1.895 έγχρωμα και 1.443 ασπρόμαυρα), μέρος της σύγχρονης συλλογής του ΜΦΘ, βρίσκονται μέσα στον χώρο του Μουσείου, στην Αποθήκη Α’ στο Λιμάνι.

Τα έργα στους χώρους της εξειδικευμένης εταιρείας φύλαξης και διατήρησης, όπου συνέβη το ατύχημα, σε αρχική καταγραφή ήταν στο σύνολό τους 1.985 (740 έγχρωμα, 778 ασπρόμαυρα και 467 από περιοδεύουσες εκθέσεις του ΜΦΘ).

Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία για τα έργα και για τις ανάγκες επανασύστασης τους θα είναι διαθέσιμες σε μεταγενέστερο στάδιο του εγχειρήματος, έπειτα και από τις σχετικές συναντήσεις με τους δημιουργούς.

Συμπέρασμα: Από ένα σύνολο 5.232 έργων που συντελούν τη σύγχρονη συλλογή του ΜΦΘ, χρειάζεται να επανασυσταθεί το 37% αυτής (δηλαδή τα 1.985 έργα).

Εκτιμώμενο ποσοστό επιτυχούς επανασύστασης του μέρους αυτού της συλλογής: 95%.