ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΦΘ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

PhotoArt / 20 Σεπτεμβρίου 2008

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης PhotoArt πραγματοποιήθηκαν προβολές στην πρόσοψη του Λευκού Πύργου φωτογραφιών από τους: David Jimenez, Miguel Angel Rebollo, Λίλα Σωτηρίου, Αρχείο Φωτογραφείου Νικολέρη / Χρύσα Νικολέρη, Αρχείο Σωκράτη Ιορδανίδη/ ΜΦΘ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης “F.G. Lorca” και το Μ.Φ.Θ. και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 43ων Δημητρίων του δήμου Θεσσαλονίκης.