ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / MASTERCLASSES

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / 2008

protovathmioi

 

 

 

 

 

 

Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώθηκαν ένα εισαγωγικό σεμινάριο σχετικά με τη φωτογραφία καθώς και ένα βιωματικό εργαστήριο για τη χρήση της φωτογραφίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Επιμορφώθηκαν συνολικά 100 εκπαιδευτικοί.